TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Quy trình công nghệ nuôi cá trình công nghiệp trong hệ thống tuần hoàn khép kín
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Thu
Xuất bản:
Năm suất bản: 16/5/2014
Số trang: Tr. 1-8
Download tài liệu: HTTB nuoi thuy sanI-01.pdf