TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Nội dung khoa học công nghệ đã thực hiện: Mô tả sơ đồ quy trình công nghệ
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Trần Thế Mưu
Xuất bản:
Năm suất bản: 16/5/2014
Số trang: Tr. 11-23
Download tài liệu: CNSX giong tu hai02.pdf