TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Nghiên cứu xác định nguyên nhân dịch bệnh, tích lũy mầm bệnh và quy hoạch làm cho các ao nuôi tôm sú bị bỏ hoang trên các vùng sinh thái
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Nguyễn Đức Cự
Xuất bản:
Năm suất bản: 16/5/2014
Số trang: Tr. 177-288
Download tài liệu: Ao nuoi tom su05.pdf