TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Nghiên cứu xác định nguyên nhân ô nhiễm và tích lũy ô nhiễm môi trường làm cho các ao nuôi tôm sú bị bỏ hoang trên các vùng sinh thái
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Nguyễn Đức Cự
Xuất bản:
Năm suất bản: 16/5/2014
Số trang: Tr. 127-177
Download tài liệu: Ao nuoi tom su04.pdf