TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Điều tra khảo sát kiểm kê và đánh giá hiện trạng các ao nuôi tôm sú bị bỏ hoang toàn dải ven bờ Việt Nam
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Nguyễn Đức Cự
Xuất bản:
Năm suất bản: 16/5/2014
Số trang: Tr. 70-127
Download tài liệu: Ao nuoi tom su03.pdf