TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Hiện trạng các ao nuôi tôm sú bị bỏ hoang trên các vùng sinh thái ven biển Việt Nam
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Nguyễn Đức Cự
Xuất bản:
Năm suất bản: 16/5/2014
Số trang: Tr. 21-70
Download tài liệu: Ao nuoi tom su02.pdf