TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học đề tài: Nghiên cứu xây dựng biện pháp phục hồi các ao nuôi tôm sú bị bỏ hoang
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Nguyễn Đức Cụ
Xuất bản:
Năm suất bản: 16/5/2014
Số trang: Tr. 1-288
Download tài liệu: Ao nuoi tom su00.pdf