TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Hàm lượng axit amin trong một số loài động vật da gai và giáp xác ở Việt Nam
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Đoàn Việt Bình; Nguyễn Tài Lương; Nguyễn Thị Vĩnh; Nguyễn Thị Kim Dung; Nguyễn Thị Tỵ
Xuất bản:
Năm suất bản:
Số trang: 151-156
Download tài liệu: 142_BD.pdf