TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Chế biến thực phẩm
Tên tài liệu: Khả năng hấp thụ các dạng phân bón của rong câu cước - Gracilariopsis Balilinae Zhang & Xia (Gracilariales - Rhodophyta)
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Phạm Văn Huyên; Huỳnh Quang Năng; Trần Mai Đức /
Xuất bản:
Năm suất bản:
Số trang: 495-502
Download tài liệu: 118_BD.pdf