TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Kỹ thuật sinh sản và nuôi thương phẩm ốc bươu đen (Pila Polita Deshayes, 1830)
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Thành Tâm
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan067.pdf