TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Nghiên cứu ứng dụng sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá thát lát (Notopterus notopterus Pallas, 1780) tại tỉnh Gia Lai
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Dương Tuấn Phương
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan064.pdf