TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Hiệu quả từ những khu bảo vệ thủy sản trên đầm phá Tam Giang - Cầu Hai
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Bản tin Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên - Huế
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan063.pdf