TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Ảnh hưởng của biến đổi môi trường đến khai thác và nuôi thủy sản sông Mê Kông
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Nguyễn Phước Tuyên
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan060.pdf