TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Thử nghiệm sản xuất giống nhân tạo cá chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepede, 1801) tại Khánh Hòa
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Lại Văn Hùng; Nguyễn Địch Thanh; Ngô Văn Mạnh
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan054.pdf