TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Bệnh đốm trắng ở tôm sú và giải pháp phòng chống
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Trần Trung Thành
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan050.pdf