TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Thử nghiệm nuôi thương phẩm ốc nhồi trong ao đất
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Tạ Thị Bình
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan048.pdf