TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Nuôi thử nghiệm hàu Thái Bình Dương tại khu vực cửa sông Hoàng Mai, Quỳnh Lưu
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Trần Thị Kim Anh
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan047.pdf