TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Ảnh hưởng của chế phẩm vi khuẩn lactic lên sự thay đổi hàm lượng Axit Amin của cá tạp sau thời gian bảo quản và ứng dụng cho nuôi trồng thủy sản
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Nguyễn Thế Trang; Trần Đình Mấn; Phạm Thanh Hà
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan046.pdf