TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Cá chạch lấu: Đối tượng nuôi đầy tiềm năng và triển vọng
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Phan Phương Loan
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan045.pdf