TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Nuôi cá - lúa vụ 3: Hướng phát triển bền vững trong nông nghiệp ở Nghệ An
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Trần Xuân Học
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan043.pdf