TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Nghiên cứu phát triển công nghệ nuôi cá chép vẩy Hungary (Cyprinus carpio Linacus, 1758) thâm canh trong ao đất tại thành phố Cần Thơ
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan040.pdf