TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Mô hình cho nghề nuôi trồng thủy sản nước lợ trước tình hình biến đổi khí hậu hiện nay ở Thanh Hóa
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Lê Xuân Khâm
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan037.pdf