TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Cần ngăn chặn việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong nuôi tôm và các giải pháp khắc phục
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Nguyễn Văn Trung
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan032.pdf