TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Một vài nhận xét về mô hình canh tác lúa hữu cơ kết hợp với nuôi trồng thủy sản của công ty cổ phần thương mại Viễn Phú tại xã Khánh An, huyện U Minh
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Trần Phú Cường
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan031.pdf