TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Cá tra cần được điều hành như sản xuất lúa, xuất khẩu gạo
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Như Giang
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/05/2014
Số trang: 21
Download tài liệu: nongthonmoi.A197.pdf