TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Tác dụng của dịch chiết xuất từ các chủng xạ khuẩn ký hiệu A22 và A80 trên tôm sú
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Nguyễn Thức Tuấn
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan023.pdf