TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Lâm nghiệp, cây ăn quả
Tên tài liệu: Xuất khẩu quả thanh long: manh mún... rào cản của thành công
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Phương Dung
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/05/2014
Số trang: 16-18
Download tài liệu: nongthonmoi.A194.pdf