TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Ảnh hưởng của loài động vật hình rêu nước ngọt đến một số đối tượng thủy sản tại đầm Rưng
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Thông tin Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan018.pdf