TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Dư lượng kháng sinh từ hoạt động nuôi trồng thủy sản tại vùng đất ngập nước ven biển
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Từ Thị Cẩm Loan; Hoàng Thị Thanh Thủy
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan016.pdf