TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Đánh giá hiệu quả của thức ăn tự sản xuất có bổ sung hỗn hợp enzyme trong nuôi cá hồi vân (Oncorhynchus mykiss) giai đoạn đầu thương phẩm
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Nguyễn Thị Trang; Đỗ Hữu Quỳnh; Trần Đình Luân
Xuất bản:
Năm suất bản:
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan009.pdf