TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Thử nghiệm một số loại thức ăn viên dùng nuôi thương phẩm cá lăng vàng (Mystus nemurus) trong lồng trên hồ chứa tại Yên Thành - Nghệ An
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Nguyễn Quang Huy; Nguyễn Thị Hồng Thắm; Trần Minh Hiếu; Nguyễn Dương Đức; Phan Gia Thanh; Tống Hoài Nam
Xuất bản:
Năm suất bản:
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan008.pdf