TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Nông nghiệp
Tên tài liệu: 15 năm phát triển kinh tế trang trại ở Yên Bái
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Lê Hữu Quế
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/05/2014
Số trang: 14-16
Download tài liệu: nongthonmoi.A190.pdf