TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Đánh giá đa dạng di truyền cá giò (Rachycentron Canadum) bằng chỉ thị phân tử Microsatellite
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Lưu Thị Hương Giang; Trần Thị Thúy Hà; Nguyễn Hữu Ninh; Đỗ Xuân Hải
Xuất bản:
Năm suất bản:
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan005.pdf