TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Bước đầu ứng dụng hệ đo đa kênh trong công nghệ xử lý nước thải và nuôi cá lồng
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Lê Quốc Hùng; Phạm Thị Hải Yến; Vũ Phúc Hoàng; Phạm Thu Giang; Vũ Thị Thu Hà; Phạm Hồng Phong; Nguyễn Hoàng Anh; Lê Quốc Long; Lê Minh Thành
Xuất bản:
Năm suất bản:
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan004.pdf