TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Ảnh hưởng của hàm lượng đạm trong thức ăn đến tăng trưởng của cá trắm đen (mylopharyngodon piceus) nuôi bán thâm canh
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Kim Văn Vạn; Trần Thị Nắng Thu
Xuất bản:
Năm suất bản:
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan002.pdf