TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Ảnh hưởng của mật độ lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của tôm chân trắng SPF nuôi thương phẩm trong bể composit trong nhà (Litopenaeus vannamei)
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Nguyễn Phương Toàn; Vũ Văn Sáng; Nguyễn Viết Vương; Nguyễn Quang Tuất; Đặng Thị Dịu; Đoàn Thị Nhỉnh; Trần Thế Mưu; Vũ Văn In
Xuất bản:
Năm suất bản:
Số trang:
Download tài liệu: Nuoitrongthuysan001.pdf