TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Nông nghiệp
Tên tài liệu: So sánh một số giống lúa lai mới tại cùng đất bạc màu Bắc Giang
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Nguyễn Thị Duyên; Lê Thị Liên; Nghiêm xuân Hội; Hoàng Tuyết Minh
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/05/2014
Số trang: 32-33
Download tài liệu: nongthonmoi.A187.pdf