TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Nông nghiệp
Tên tài liệu: Nông dân Việt Nam cần có Hội Nông dân mạnh để giành thắng lợi trong cơ chế thị trường
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Đặng Kim Sơn
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/05/2014
Số trang: 8-10
Download tài liệu: nongthonmoi.A179.pdf