TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Công nghệ. Tổ chức quản lý KHCN. Cán bộ KHCN. Hoạt động nghiên cứu triển khai. Sáng chế phát minh
Tên tài liệu: Lãnh đạo và quyền lực
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Nguyễn Ngọc Điện
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/05/2014
Số trang: 5
Download tài liệu: nongthonmoi.A174.pdf