TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Nông nghiệp
Tên tài liệu: Mở rộng mạng lưới dạy nghề một nhiệm vụ lớn của Hội nông dân Việt Nam
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Hoàng Anh Thắng
Xuất bản:
Năm suất bản: 06/05/2014
Số trang: 10-11
Download tài liệu: nongthonmoi.A164.pdf