TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Chất nổ, nhiên liệu, than, dầu, khí
Tên tài liệu: Một vài nghiên cứu về động cơ sử dụng nhiên liệu kép biogas - diesel
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Phan Minh Đức; Kanit Wattanavichien
Xuất bản:
Năm suất bản:
Số trang:
Download tài liệu: Biogas049.pdf