TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Chất nổ, nhiên liệu, than, dầu, khí
Tên tài liệu: ứng dụng công nghệ biogas trong nông hộ tại một số huyện của Hà Giang
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: / Nguyễn Giang Phúc; Vũ Ngọc Hùng; Vũ Chí Cương; Jean Charles
Xuất bản:
Năm suất bản:
Số trang:
Download tài liệu: Biogas046.pdf