TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Chất nổ, nhiên liệu, than, dầu, khí
Tên tài liệu: Nhân rộng mô hình hầm Biogas cải tiến và sử dụng khí sinh học vận hành máy phát điện tại huyện Lập Thạch
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Xuân Mạnh
Xuất bản:
Năm suất bản:
Số trang:
Download tài liệu: Biogas041.pdf