TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Chất nổ, nhiên liệu, than, dầu, khí
Tên tài liệu: Hiệu quả lớn trong việc "Sử dụng phụ phẩm (bã thải) từ công trình khí sinh học Biogas đề bón cho cây trồng
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Trọng Cẩn
Xuất bản:
Năm suất bản:
Số trang:
Download tài liệu: Biogas039.pdf