TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Chất nổ, nhiên liệu, than, dầu, khí
Tên tài liệu: Nghiên cứu hệ thống cung cấp biogas nén cho xe gắn máy
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Bùi Văn Ga; Nguyễn Văn Đông; Nguyễn Văn Anh; Trương Lê Bích Trâm
Xuất bản:
Năm suất bản:
Số trang:
Download tài liệu: Biogas035.pdf