TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Chất nổ, nhiên liệu, than, dầu, khí
Tên tài liệu: Tính toán van cung cấp Biogas cho động cơ nhiều xi lanh cỡ lớn
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Bùi Văn Ga; Lê Minh Tiến; Trương Lê Bích Trâm; Trần Thanh Hải Tùng
Xuất bản:
Năm suất bản:
Số trang:
Download tài liệu: Biogas034.pdf