TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Chất nổ, nhiên liệu, than, dầu, khí
Tên tài liệu: Mô hình Biogas Vacvina cải tiến
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Trần Thị Huệ Trí
Xuất bản:
Năm suất bản:
Số trang:
Download tài liệu: Biogas030.pdf