TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Chất nổ, nhiên liệu, than, dầu, khí
Tên tài liệu: Hiệu quả kinh tế khi sản xuất điện năng bằng Biogas
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Bùi Văn Ga; Trần Thanh Hải Tùng
Xuất bản:
Năm suất bản:
Số trang:
Download tài liệu: Biogas029.pdf