TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Chất nổ, nhiên liệu, than, dầu, khí
Tên tài liệu: Hệ thống điều hòa không khí cho trang trại chăn nuôi heo sử dụng kết hợp Biogas với năng lượng địa nhiệt tầng nông
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Trọng Hà
Xuất bản:
Năm suất bản:
Số trang:
Download tài liệu: Biogas026.pdf