TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Chất nổ, nhiên liệu, than, dầu, khí
Tên tài liệu: Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ khí sinh học (Biogas) "tại các đồn biên phòng ở Lai Châu
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Trọng Cẩn
Xuất bản:
Năm suất bản:
Số trang:
Download tài liệu: Biogas021.pdf